Poland
  • The 3rd Jozef Drohomirecki International Competition for Cello Solo Katowice, Poland (4/22/2008-4/26/2008) Age: 0-32 Deadline: 2/28/2008 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego Biuro Organizacyjne Konkursu ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice Tel: (032) 785-70-01 Email: Cello@am.katowice.pl
  • The 7th Witold Lutoslawski International Cello Competition Warsaw, Poland (2/19/2009-2/26/2009) Age: 0-24 Deadline: 11/15/2008 ul. Sokolowska 29/37, 01-142 Warszawa, Poland Tel: (+48) 22 632 84 97 Fax: (+48) 22 632 74 19 Email: palosz@unipress.waw.pl
  • Torun International Violin Competition Torun, Poland (11/11/2007-11/19/2007) Age: Deadline: Artus Hall Rynek Staromiejski 6, 87-100 Torun Tel/Fax: 0 56 655 49 29 Email: sekretariat@artus.torun.pl
  • The 14th Henryk Wieniawski International Violin Competition Poznan, Poland (10/8/2011-10/23/2011) Age: 0-30 Deadline ul. Swietoslawska 7, PL 61-840 Poznan Tel/fax: (061) 852 26 42, 852 89 91, 852 89 92 Email: skrzypcowy@wieniawski.pl
  • The 3rd International Tadeusz Wronski Solo Violin Competition Warsaw, Poland (2/1/2004-2/8/2004) Age: 0-30 Deadline: 10/31/2003 Akademia Muzyczna IM. Freyderyka Chopina 2 Okolnik, 00-368 Walsaw, Poland Tel: (48)602 3333 62 Email: stomasik@poczta.onet.pl